Het debiteurenrisico binnen je bouwbedrijf

debiteurenrisico plaatje

Bouwbedrijven werken over het algemeen op factuurbasis. In de particuliere sector zie je vaak dat er een voorschot gevraagd wordt om hetgeen vooraf aangeschaft moet worden te kunnen financieren. Hiermee heb je het debiteurenrisico voor een behoorlijk deel gedekt, maar binnen de zakelijke branche is dit niet altijd mogelijk. Het risico is dat je behoorlijk wat werk en kosten gemaakt hebt en dat een klant te laat of erger nog uiteindelijk niet betaalt. Hiermee is het debiteurenrisico binnen een bouwbedrijf zeker aanwezig en is het verstandig daarop maatregelen te nemen. Want er zijn zeker een aantal zaken die je kunt doen om het risico te beperken.

Weten met wie je zaken doet om debiteurenrisico te beperken

Wat niet veel bedrijven doen is vooraf goed inzicht verkrijgen in met wie ze zaken gaan doen. Zeker als dit een bedrijf is zijn er mogelijkheden om zicht te krijgen in de financiële situatie. Dit kun je doen door een zogenaamde kredietwaardigheidscheck. Hierin worden een aantal financiële zaken geanalyseerd om een beeld te verkrijgen in hoeverre een bedrijf in staat is om facturen te betalen. Er wordt daarbij onder andere gekeken naar de balanspositie van het bedrijf en de rentabiliteit. Door dit te doen voordat je de klantrelatie aangaat kan je het debiteurenrisico behoorlijk verkleinen. Met dit inzicht kun je er namelijk voor kiezen om de klus niet aan te nemen. Een mildere maatregel is om bijvoorbeeld te bedingen dat er vooraf betaald wordt of een deel vooraf betaald wordt. je zou er ook voor kunnen kiezen om wekelijks te gaan factureren. Van belang is in ieder geval het risico dat facturen niet betaald worden te verkleinen zonder dat je de deal daarbij misloopt.

Andere middelen om het debiteurenrisico te beperken

Als eerste is het van belang om het debiteurenbeheer binnen je bouwbedrijf goed te organiseren. Dat betekent tijdig factureren en mocht de betalingstermijn overschreden worden dan is het van belang om kort daarop de herinnering te versturen. Logische termijn is om dat binnen vijf dagen te doen. Ander belangrijk onderdeel van het debiteurenbeheer is telefonisch contact om te nemen als er na de 1e herinnering nog niet betaald is. Zo kan beter achterhaald worden wat de reden is van de late betaling en kunnen eventueel nieuwe afspraken gemaakt worden. Als laatste kan je het debiteurenrisico beperken door een goede kredietverzekering af te sluiten. Hierin zit vaak de kredietwaardigheidscheck inbegrepen en heb je de mogelijkheid om de vordering over te dragen aan een incassobureau. Als dat niks oplevert dan is de vordering of een deel daarvan verzekerd.